Financní Služby

Firmy

Zpracováváme financní analýzy firem

Kontroly

Provádíme kontrolu úcetnictví a mzdové agendy a kontrolu uzavíraných smluv.

Poradenství

Komplexne zajištujeme ekonomické poradenství

Školení

Školíme v oblasti  úcetnictví – tvorba úcetních záverek a potrebných výkazu